Nordic know-how on ice

Nastarengas on ylivoimainen valinta talven vaativiin olosuhteisiin. Katso video!

Miksi nastarengas on ylivoimainen vaihtoehto talviolosuhteissa?

Pohjolan pitkä ja ainutlaatuinen talvi asettaa talviautoilulle kovat haasteet. Jäinen tienpinta on vaativampi kuin mikään muu ajoalusta ja muuttuvat keliolosuhteet asettavat omat vaatimuksensa renkaiden pidolle. Talvirenkaisiin on voitava luottaa tilanteessa kuin tilanteessa.

Talviautoilussa huomio on kiinnitettävä ennen kaikkea liikenneturvallisuuteen, mutta nykypäivänä myös entistä enemmän ympäristötekijöihin. Rengasvalinnalla on merkitystä paitsi yksittäisen kuljettajan, myös yhteiskunnan kannalta.

Hyvät nastarenkaat parantavat talviautoilun yleistä turvallisuustasoa, mutta myös kuljettajan ajovarmuutta ja -nautintoa. Tutkimusten valossa nastarengas on paras mahdollinen vaihtoehto talviajon ankariin olosuhteisiin. Lue, miksi nastarengas on ylivoimainen valinta!

Oikea rengasvalinta korostuu talvisissa olosuhteissa

Henkilöauton renkaan ja tienpinnan välinen kosketuspinta-ala on reilun kämmenen kokoinen. Koko ajoneuvon hallinta riippuu tämän pinnan kitkaominaisuuksista. Talviolosuhteissa ajettaessa renkaiden pito-ominaisuuksien merkitys korostuu entisestään.

Vaikka renkaiden pito on tärkeää jo hyvissä olosuhteissa ajettaessa, talven keliolosuhteiden vaihtelu asettaa sille erityksen suuria haasteita. Lyhyelläkin matkalla olosuhteet voivat nopeasti vaihdella lumesta sulaan tienpintaan ja mustaan jäähän. Vaativimmilleen renkaiden pito joutuu jäisillä ja polanteisilla tieosuuksilla ajettaessa ja lämpötilan vaihdellessa +3 ja -5 asteen välillä.

Ajoneuvon hallinnan säilyttämiseksi on renkaan pito ehdottoman tärkeää kaikissa tilanteissa.

Nastat antavat ratkaisevaa pitoa

Hyvin suunniteltu nasta on oleellinen elementti talvirenkaan turvallisuudessa. Nastarengas tasaa tien kitkavaihteluita paremmin kuin nastaton rengas. Varsinkin jäisellä tiellä nastarenkaan pito on ratkaisevasti kitkarenkaita parempi. Nastarenkaiden ansiosta

  • Ajoneuvon hallinta helpottuu lisääntyneen jarrutus- ja kiihdytyspidon ansiosta.
  • Sivuttaispito kasvaa ja auton oikaisu on helpompaa mahdollisessa sivuluisussa.
  • Ajoneuvotekniikan toiminta paranee. Uusikin teknologia on täysin riippuvainen kitkasta ajoneuvon ja tienpinnan välillä. Nastarenkaat antavat lukkiutumattomille jarruille sekä luistonesto- ja ajonvakautusjärjestelmille mahdollisuuden toimia optimaalisesti.

Nämä ominaisuudet ovat olennaisia niin liikenteen turvallisuuden kuin ajomukavuuden kannalta.

Jarrutusmatka eri rengastyypeillä ja tiepinnoilla

Tekniikan Maailman tutkimuksessa selvitettiin jarrutusmatkoja 80 km/h nopeudesta erilaisilla rengastyypeillä ja tiepinnoilla [Tekniikan Maailma 7/2005]. Saadut testitulokset osoittavat, että nastarenkaiden suorituskyky korostuu erityisesti jäällä ajettaessa, jolloin ero kitkarenkaisiin nähden on radikaali.

Asfaltti
Lumi
Jää
Auton pituus 4,2m

Nastarenkailla

Lukkojarrutus
47m
57m
230m
Optimi (ei ABS)
38m
62m
191m
Optimi (ABS)
40m
66m
221m
ABS
35m
68m
237m

Kitkarenkailla

Lukkojarrutus
45m
53m
255m
Optimi (ei ABS)
37m
59m
295m
ABS
32m
64m
404m

Nastarengas tutkitusti turvallisempi

Renkaiden turvallisuusmerkitys korostuu vaativilla talvikeleillä. Parhaimmillaan toimiva talvirengas voi paitsi vähentää materiaalivahinkoja, myös säästää ihmishenkiä.

Suomessa käytössä oleva maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen liikenneonnettomuuksien tutkintajärjestelmä antaa mahdollisuuden tarkastella kuolemaan johtavien kolareiden syitä liikenneturvallisuuden edistämiseksi. Tutkijalautakunnat ovat arvioineet renkaat riskitekijäksi 37 prosentissa talviliikenneonnettomuuksista [Rengasriskit 2000-luvun talvikeleillä, Tikka Spikes Oy 2008].

Rengasonnettomuustilastojen valossa rengasriski talvikeleillä näyttää kasvavan 2,7-kertaiseksi kitkarenkailla nastarenkaisiin verrattuna. Kesärenkailla vastaava riski on yli sata kertaa nastarenkaita suurempi.

Myös Ruotsissa on tutkittu nastarenkaiden turvallisuusvaikutuksia. Ruotsin Liikenneviraston vuonna 2010 teettämästä tutkimuksesta selviää, että nastarenkaiden käyttö näyttää vähentävän talviolosuhteissa kuolemaan johtavia liikenneonnettomuuksia 42 prosenttia nastattomiin renkaisiin verrattuna [Effekten av dubbdäck i olyckor med dödlig utgång samt nyttan av antisladd-system (ESP), Trafikverket 2010].

Ympäristöystävällinen valinta

Talvirenkaiden ympäristövaikutukset ovat myös yhteiskunnallinen kysymys. Nastarenkaita on arvosteltu erityisesti niiden tietä kuluttavien ja katupölyä lisäävien ominaisuuksien vuoksi.

Nastarenkaiden osuus katupölyn määrään on kuitenkin hyvin marginaalinen. Suomessa VTT on tutkinut katupölyä aiheuttavan irtoaineksen lähteitä [VTT 538/2000]. Tutkimuksen mukaan katujen pinnalla olevasta irtoaineksesta valtaosa eli 84 prosenttia on hiekoitushiekkaa, 13,9 prosenttia suolaa ja 2,1 prosenttia nastarenkaiden tienpinnasta irrottama ainesta.

Autonrenkaan ja tienpinnan välissä oleva hiekka kuluttaa rengastyypistä riippumatta tienpintaa ja irrottaa siitä hienojakoista pölyä hiekkapaperin tavoin. Koska valtaosa katupölystä on peräisin hiekoitushiekasta, nastarenkaiden käytön positiivisena sivuvaikutuksena katupölyn määrä itse asiassa vähenee, kun teiden suolauksen ja hiekoituksen tarve laskee liikenneturvallisuuden samalla kärsimättä. Samalla minimoidaan myös suolauksesta aiheutuvat ympäristöhaitat.

Renkaan hengitysilmaan imukuppiefektin vaikutuksesta nostaman irtoaineksen määrä riippuu pitkälti renkaan kulutuspinnan kumiseoksen pehmeydestä ja urituksesta. Tämä vaikutus on suurempi pehmeillä, nastattomilla talvirenkailla.

Katupölyä aiheuttavan
materiaalin lähteet

[VTT 538/2000]

Hiekoitushiekka
84%
Suola
13,9%
Nastarenkaiden irrottama aines
2,1%

Rengastyyppien tiestä
nostaman pienhiukkasten
määrät suurimmillaan µg/m^3

[Liikenne- ja viestintäministeriö 2007]

Nastaton talvirengas
11,438
Nastoitettu talvirengas
5,470
Kesärengas
1,615

Nastarenkaiden ympäristökysymyksiin on viime aikoina kiinnitetty erityistä huomiota myös valmistajien toimesta. Paitsi että nastojen pito-ominaisuudet ovat parantuneet, nastateknologian kehittyminen on jatkuvasti vähentänyt myös tien pintaan kohdistuvaa kulutusta ja lisännyt nastarenkaan kulutuskestävyyttä edistäen samalla kestävän kehityksen tavoitteita. Myös nykyaikainen nastan tuotantoprosessi on kehittynyt ympäristönäkökulmat huomioivaksi.

Nykyaikainen nastarengas on yhä ympäristöystävällisempi valinta, jonka yhteiskunnallinen kokonaisvaikutus on nastan liikenneturvallisuutta parantavien vaikutusten vuoksi positiivinen.

Tikka-nastat vaativiin olosuhteisiin

Tikka Spikes Oy on maailman kehittyneintä nastateknologiaa edustavien Tikka-nastojen suunnittelija ja valmistaja. Olemme olleet mukana kehittämässä turvallista talviautoilua jo vuodesta 1959.

Tuotesuunnittelun edelläkävijänä panostamme aktiivisesti alan tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Haluamme olla kehittämässä turvallisimpia, ympäristöystävällisimpiä ja kestävimpiä nastaratkaisuja.

Ota meihin yhteyttä, kun tarvitset talviautoilun asiantuntijaa!